www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)

03
   1.11% (1 lượt)
04
   4.44% (4 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   3.33% (3 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   4.44% (4 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 01/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 2
21 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Tăng 2
78 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 6 Lần Không tăng
21 6 Lần Giảm 1
76 5 Lần Tăng 1
04 4 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
35 4 Lần Tăng 1
36 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 2
78 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

21 12 Lần Không tăng
35 12 Lần Tăng 1
36 12 Lần Không tăng
09 11 Lần Không tăng
03 10 Lần Không tăng
71 10 Lần Tăng 1
13 9 Lần Không tăng
27 9 Lần Không tăng
52 9 Lần Không tăng
93 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

34 (2 Ngày) (2 lần)
47 (2 Ngày) (3 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)
75 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      20 lần
18      17 lần
66      17 lần
17      16 lần
23      16 lần
85      16 lần
33      15 lần
39      14 lần
99      14 lần
42      13 lần
69      13 lần
46      12 lần
63      12 lần
40      11 lần
56      10 lần
60      10 lần
92      10 lần
98      10 lần
00      9 lần
02      9 lần
79      9 lần
10      8 lần
22      8 lần
38      8 lần
55      8 lần
74      8 lần
62      7 lần
72      7 lần
94      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 0
0 8 Lần 3
6 Lần 0
1 11 Lần 2
9 Lần 2
2 4 Lần 0
11 Lần 5
3 5 Lần 2
11 Lần 2
4 10 Lần 1
5 Lần 1
5 10 Lần 0
7 Lần 2
6 9 Lần 4
14 Lần 6
7 15 Lần 5
13 Lần 6
8 9 Lần 1
3 Lần 2
9 9 Lần 4